• 5 سال پیش

  • 35

  • 07:00
کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

آرمان وی سی
1
کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک
  • 07:00

  • 35

  • 5 سال پیش

کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

آرمان وی سی
1

توضیحات
صحبت های ایمان زرین عضو مدیر عامل شتاب دهنده اکسل درباره ی ایلان ماسک کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads