• 6 سال پیش

  • 38

  • 07:00

کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

آرمان وی سی
1
1
0

کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

آرمان وی سی
  • 07:00

  • 38

  • 6 سال پیش

توضیحات
صحبت های ایمان زرین عضو مدیر عامل شتاب دهنده اکسل درباره ی ایلان ماسک کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads