• 5 سال پیش

  • 145

  • 07:27
کار آفرین محبوب من:فیروزه رضازاده صابر

کار آفرین محبوب من:فیروزه رضازاده صابر

آرمان وی سی
1
کار آفرین محبوب من:فیروزه رضازاده صابر
  • 07:27

  • 145

  • 5 سال پیش

کار آفرین محبوب من:فیروزه رضازاده صابر

آرمان وی سی
1

توضیحات
صحبت های کتایون سپهری مدیر شتاب دهنده منش درباره ی فیروزه رضازاده صابر کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads