• 6 سال پیش

  • 146

  • 07:27

کار آفرین محبوب من:فیروزه رضازاده صابر

آرمان وی سی
0
0
0

کار آفرین محبوب من:فیروزه رضازاده صابر

آرمان وی سی
  • 07:27

  • 146

  • 6 سال پیش

توضیحات
صحبت های کتایون سپهری مدیر شتاب دهنده منش درباره ی فیروزه رضازاده صابر کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads