• 5 سال پیش

  • 44

  • 03:41
کار آفرین محبوب من:  ایلان ماسک

کار آفرین محبوب من: ایلان ماسک

آرمان وی سی
1
کار آفرین محبوب من:  ایلان ماسک
  • 03:41

  • 44

  • 5 سال پیش

کار آفرین محبوب من: ایلان ماسک

آرمان وی سی
1

توضیحات
صحبت های امین کاکاوند مدیربرنامه شتاب دهنده جهش درباره ی ایلان ماسک کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads