• 6 سال پیش

  • 46

  • 03:41

کار آفرین محبوب من: ایلان ماسک

آرمان وی سی
1
1
0

کار آفرین محبوب من: ایلان ماسک

آرمان وی سی
  • 03:41

  • 46

  • 6 سال پیش

توضیحات
صحبت های امین کاکاوند مدیربرنامه شتاب دهنده جهش درباره ی ایلان ماسک کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads