• 5 سال پیش

  • 45

  • 02:48
کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

آرمان وی سی
1
کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک
1
0

کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

آرمان وی سی
  • 02:48

  • 45

  • 5 سال پیش

توضیحات
صحبت های رضا عباسی مدیر مارکتینگ quiz of kings درباره ی ایلان ماسک کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads