• 6 سال پیش

  • 46

  • 02:48

کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

آرمان وی سی
1
1
0

کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

آرمان وی سی
  • 02:48

  • 46

  • 6 سال پیش

توضیحات
صحبت های رضا عباسی مدیر مارکتینگ quiz of kings درباره ی ایلان ماسک کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads