• 6 سال پیش

  • 41

  • 02:22

کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک بزرگ

آرمان وی سی
1
1
0

کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک بزرگ

آرمان وی سی
  • 02:22

  • 41

  • 6 سال پیش

توضیحات
صحبت های محمدرضا قبادی مدیر اجرایی شرکت novin tech درباره ی ایلان ماسک کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads