• 6 سال پیش

  • 60

  • 04:08

کار آفرین محبوب من: محمد جواد شکوری مقدم

آرمان وی سی
1
1
0

کار آفرین محبوب من: محمد جواد شکوری مقدم

آرمان وی سی
  • 04:08

  • 60

  • 6 سال پیش

توضیحات
صحبت های مهدی شهبازی رییس هییت مدیره و مسیول تجاری سازی شرکت رشد جو درباره ی محمد جواد شکوری مقدم کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads