• 6 سال پیش

  • 63

  • 04:21

کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

آرمان وی سی
1
1
0

کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

آرمان وی سی
  • 04:21

  • 63

  • 6 سال پیش

توضیحات
توصیفات محمدصالح هجینی مدیر مارکتینگ همپا درباره ی ایلان ماسک کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads