• 5 سال پیش

  • 21

  • 03:50
کار آفرین محبوب من:استیو جابز

کار آفرین محبوب من:استیو جابز

آرمان وی سی
2
کار آفرین محبوب من:استیو جابز
  • 03:50

  • 21

  • 5 سال پیش

کار آفرین محبوب من:استیو جابز

آرمان وی سی
2

توضیحات
توصیفات شایان باستانی کارشناس توسعه کسب و کار شرکت حرکت اول درباره ی استیو جابز کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads