• 6 سال پیش

  • 34

  • 06:25

کار آفرین محبوب من:نیمانور محمدی و امیر صدیقی

آرمان وی سی
1
1
0

کار آفرین محبوب من:نیمانور محمدی و امیر صدیقی

آرمان وی سی
  • 06:25

  • 34

  • 6 سال پیش

توضیحات
توصیفات عماد ساعدی توسعه دهنده کسب و کار شرکت سنا درباره ی نیمانور محمدی و امیر صدیقی کارآفرینان محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads