• 5 سال پیش

  • 32

  • 06:25
کار آفرین محبوب من:نیمانور محمدی و امیر صدیقی

کار آفرین محبوب من:نیمانور محمدی و امیر صدیقی

آرمان وی سی
1
کار آفرین محبوب من:نیمانور محمدی و امیر صدیقی
1
0

کار آفرین محبوب من:نیمانور محمدی و امیر صدیقی

آرمان وی سی
  • 06:25

  • 32

  • 5 سال پیش

توضیحات
توصیفات عماد ساعدی توسعه دهنده کسب و کار شرکت سنا درباره ی نیمانور محمدی و امیر صدیقی کارآفرینان محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads