• 6 سال پیش

  • 38

  • 03:44

کار آفرین محبوب من:علیرضا صادقیان

آرمان وی سی
1
1
0

کار آفرین محبوب من:علیرضا صادقیان

آرمان وی سی
  • 03:44

  • 38

  • 6 سال پیش

توضیحات
توصیفات امیرعلی سمنانی رهبر مسیول توسعه روابط تجاری شرکت chilivery درباره ی علیرضا صادقیان کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads