• 5 سال پیش

  • 34

  • 03:44
کار آفرین محبوب من:علیرضا صادقیان

کار آفرین محبوب من:علیرضا صادقیان

آرمان وی سی
1
کار آفرین محبوب من:علیرضا صادقیان
1
0

کار آفرین محبوب من:علیرضا صادقیان

آرمان وی سی
  • 03:44

  • 34

  • 5 سال پیش

توضیحات
توصیفات امیرعلی سمنانی رهبر مسیول توسعه روابط تجاری شرکت chilivery درباره ی علیرضا صادقیان کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads