• 5 سال پیش

  • 32

  • 02:14
کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

آرمان وی سی
1
کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک
  • 02:14

  • 32

  • 5 سال پیش

کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

آرمان وی سی
1

توضیحات
صحبت های حامد ولی پوری مدیرعامل بیمیتو درباره یایلان ماسک کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads