• 6 سال پیش

  • 36

  • 02:14

کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

آرمان وی سی
1
1
0

کار آفرین محبوب من:ایلان ماسک

آرمان وی سی
  • 02:14

  • 36

  • 6 سال پیش

توضیحات
صحبت های حامد ولی پوری مدیرعامل بیمیتو درباره یایلان ماسک کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads