• 5 سال پیش

  • 32

  • 06:15
کار آفرین محبوب من:مسعود ترابی

کار آفرین محبوب من:مسعود ترابی

آرمان وی سی
1
کار آفرین محبوب من:مسعود ترابی
  • 06:15

  • 32

  • 5 سال پیش

کار آفرین محبوب من:مسعود ترابی

آرمان وی سی
1

توضیحات
مسعود ترابی مدیرفنی شرکت کاربلد خود را به عنوان کارآفرین محبوب خود معرفی میکند.

shenoto-ads
shenoto-ads