• 6 سال پیش

  • 45

  • 03:40

کار آفرین محبوب من:ابوذر معتمدی

آرمان وی سی
3
3
0

کار آفرین محبوب من:ابوذر معتمدی

آرمان وی سی
  • 03:40

  • 45

  • 6 سال پیش

توضیحات
صحبت های سعید حیدری مدیر فنی شباویز درباره ی ابوذر معتمدی کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads