• 5 سال پیش

  • 41

  • 03:40
کار آفرین محبوب من:ابوذر معتمدی

کار آفرین محبوب من:ابوذر معتمدی

آرمان وی سی
1
کار آفرین محبوب من:ابوذر معتمدی
  • 03:40

  • 41

  • 5 سال پیش

کار آفرین محبوب من:ابوذر معتمدی

آرمان وی سی
1

توضیحات
صحبت های سعید حیدری مدیر فنی شباویز درباره ی ابوذر معتمدی کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads