• 6 سال پیش

  • 58

  • 04:48

کار آفرین محبوب من:فرشاد شریفی

آرمان وی سی
1
1
0

کار آفرین محبوب من:فرشاد شریفی

آرمان وی سی
  • 04:48

  • 58

  • 6 سال پیش

توضیحات
صحبت های علی طالشی مدیرعامل اتاقک درباره ی فرشاد شریفی کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads