• 5 سال پیش

  • 47

  • 04:48
کار آفرین محبوب من:فرشاد شریفی

کار آفرین محبوب من:فرشاد شریفی

آرمان وی سی
1
کار آفرین محبوب من:فرشاد شریفی
  • 04:48

  • 47

  • 5 سال پیش

کار آفرین محبوب من:فرشاد شریفی

آرمان وی سی
1

توضیحات
صحبت های علی طالشی مدیرعامل اتاقک درباره ی فرشاد شریفی کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads