• 6 سال پیش

  • 64

  • 05:14

کار آفرین محبوب من: سایمن سینک

آرمان وی سی
1
1
0

کار آفرین محبوب من: سایمن سینک

آرمان وی سی
  • 05:14

  • 64

  • 6 سال پیش

توضیحات
صحبت های رضا غیابی عضو هییت مدیره علم و ثروت پارس درباره ی سایمن سینک کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads