• 5 سال پیش

  • 61

  • 05:14
کار آفرین محبوب من: سایمن سینک

کار آفرین محبوب من: سایمن سینک

آرمان وی سی
1
کار آفرین محبوب من: سایمن سینک
  • 05:14

  • 61

  • 5 سال پیش

کار آفرین محبوب من: سایمن سینک

آرمان وی سی
1

توضیحات
صحبت های رضا غیابی عضو هییت مدیره علم و ثروت پارس درباره ی سایمن سینک کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads