• 1 سال پیش

  • 1.5K

  • 07:17

قصه‌های شاهنامه؛ رستم و سهراب؛ یکم

قصه‌های شاهنامه
2
2
0

قصه‌های شاهنامه؛ رستم و سهراب؛ یکم

قصه‌های شاهنامه
  • 07:17

  • 1.5K

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این قسمت داستان گم شدن رخش و پیدا شدن تهمینه و به دنیا آمدن سهراب پسر رستم حکایت شده است. این بخش اول از داستان تراژیک رستم و سهراب است. این داستان یکی از بخش‌های درخشان شاهنامه است.

shenoto-ads
shenoto-ads