• 1 سال پیش

  • 138

  • 09:44

پادکست شماره 166: تاثیر پروبیوتیک بر عملکرد گوساله های شیرخوار

رادیو آگرین تک
0
0
0

پادکست شماره 166: تاثیر پروبیوتیک بر عملکرد گوساله های شیرخوار

رادیو آگرین تک
  • 09:44

  • 138

  • 1 سال پیش

توضیحات
رشد و توسعه گوساله های شیرخوار قبل از شیرگیری به شدت بر عملکرد اینده انها تاثیرگذار است. گوساله های تازه متولد شده به عوامل بیماری زا و ویروسها به علت سیستم ایمنی ناقص حساسیت زیادی دارند که ممکن است منجر به عدم تعادل در میکروارگانیسم های روده ای شود که در نهایت منجر به بیماری هایی مانند اسهال و ناراحتی های تنفسی می گردد. اسهال می تواند بر سلامت تاثیر بگذارد و حتی منجر به مرگ دام شود. علاوه بر این، ظرفیت هضمی گوساله های شیر خوار نسبت به دام های بالغ پایین تر است زیرا شکمبه هنوز بطور کامل گسترش نیافته است که می تواند بر هضم و جذب مواد مغذی و نهایتا رشد گوساله ها تاثیر بگذارد. در دهه های گذشته انتی بیوتیک ها بطور مکرر در جیره گوساله ها به منظور تحریک رشد و کنترل بیماری ها استفاده گردید. ولیکن استفاده از انتی بیوتیک ها در بسیاری از کشورها محدود یا حتی ممنوع شده است به علت باقی ماندن ان در محصولات دامی و همچنین ایجاد عوامل بیماری زای مقاوم به انتی بیوتیک. بنابراین تلاشهای زیادی برای یافتن جایگزین های مناسب و موثر برای انتی بیوتیک ها در تغذیه گوساله ها انجام شد.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads