• 1 سال پیش

  • 109

  • 08:31

پادکست شماره 159: ارتباط زمان خوابیدن و وضعیت سلامتی گاوهای دوره انتقال

رادیو آگرین تک
0
0
0

پادکست شماره 159: ارتباط زمان خوابیدن و وضعیت سلامتی گاوهای دوره انتقال

رادیو آگرین تک
  • 08:31

  • 109

  • 1 سال پیش

توضیحات
با گذراندن بیش از نیمی از روز برای دراز کشیدن، یک گاو تقریباً 12 تا 14 ساعت در روز استراحت می کند. زمان کافی برای دراز کشیدن یک قسمت اساسی از اسایش گاو است. در طی دو هفته اول پس از زایش، حیوانات تازه زا ممکن است استراحت کمتری داشته باشند. طبق مطالعه اخیر، این کاهش خواب ممکن است نشان دهنده یک مشکل اساسی در سلامتی باشد. دانشمندان با مطالعه بر 1052 دام تازه زا، زمان صرف شده برای استراحت را با استفاده از مانیتورهای بررسی فعالیت متصل به پای عقب گاو تجزیه و تحلیل کردند. موارد تب شیر، جفت ماندگی، متریت، ورم پستان، پنومونی و اختلالات گوارشی نیز طی 30 روز اول شیردهی ثبت شد. محققان دریافتند که زمان خوابیدن در 14 روز اول شیردهی پس از زایش ارتباط معنی داری با افزایش مسائل مربوط به سلامت متابولیکی، به ویژه کتوز دارد. کاهش زمان دراز کشیدن احتمال استراحت و خواب گاوها را کاهش می دهد، اما همچنین ممکن است زمان صرف شده برای خوردن را نیز کاهش دهد.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads