• 1 سال پیش

  • 150

  • 08:18

پادکست شماره ۱۵۵: دستورالعمل‌های کارشناسان اروپایی برای دوره خشکی موفق- بخش اول

رادیو آگرین تک
0
0
0

پادکست شماره ۱۵۵: دستورالعمل‌های کارشناسان اروپایی برای دوره خشکی موفق- بخش اول

رادیو آگرین تک
  • 08:18

  • 150

  • 1 سال پیش

توضیحات
بعد از دوره شیردهی، یک دوره 40 تا 60 روزه بدون تولید شیر به غدد پستانی اجازه می دهد تا برای دوره شیردهی بعدی آماده شوند و سلول های ترشح شیر را بازسازی کنند. به همین دلیل قطع تولید شیر به صورت مصنوعی در مدت دو ماه مانده به زایش در مزارع شیری انجام می شود که به آن خشک کردن گفته می شود. ولیکن بسیاری از گاوها در زمان خشک کردن شیر زیادی تولید می کنند که این موضوع میتواند منجر به ایجاد عفونت های پستانی در دوره خشکی شود، بطوریکه نشت شیر از پستان در روزهای بعد از اخرین وعده شیردوشی می تواند به تشکیل محافظ کراتین انتهای سرپستانک اسیب بزند. علاوه بر این تجمع و افزایش شیر در پستان در روز خشک کردن می تواند منجر به تغییر در غدد پستانی و ایجاد تورم و درد و عدم آسایش در گاوهای شیری شود. به همین دلیل محققان زیادی به بررسی روش های مختلف خشک کردن از جمله تغییر جیره، حذف آب، کاهش تعداد وعده های شیردوشی، استفاده از ضدالتهاب های خاص و ... پرداخته اند. هدف تمام این تغییرات کاهش سطح تولید دام ها و جلوگیری از ایجاد عفونت های جدید داخل پستانی و حتی بهبود عفونت های قبلی می باشد.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads