• 2 سال پیش

  • 146

  • 08:16

پادکست شماره 146: استراتژی‌های حذف در گله شیری

رادیو آگرین تک
0
0
1

پادکست شماره 146: استراتژی‌های حذف در گله شیری

رادیو آگرین تک
  • 08:16

  • 146

  • 2 سال پیش

توضیحات
حذف یک عمل مدیریتی اجتناب ناپذیر در هر گله های شیری است و بسته به قیمت گاوهای حذفی می تواند 5 تا 15 درصد از درآمد ناخالص گله باشد. حذف گاوهای شیری و جایگزینی آنها با تلیسه ها برای به حداکثر رساندن سود گله ضروری است. حذف می تواند اختیاری باشد، دامپرور انتخاب کند که چه زمانی گاوی خاص از گله حذف شود یا اجباری. کاهش حذف اجباری مهم است تا بتوان تصمیم گرفت چه موقع و کدام گاوها باید حذف شوند. در این پادکست استراتژی های حذف در یک گله شیری بررسی می شود.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads