• 2 سال پیش

  • 115

  • 07:55

پادکست شماره 145: ارزش مالی آبستنی

رادیو آگرین تک
3
3
4

پادکست شماره 145: ارزش مالی آبستنی

رادیو آگرین تک
  • 07:55

  • 115

  • 2 سال پیش

توضیحات
آبستن کردن گاوها سود اقتصادی زیادی شامل دوره شیردهی دیگر و تولید تلیسه های بیشتر دارد. علاوه بر این، سود حتی شامل کاهش نرخ تلقیح، هزینه خوراک گاوهای خشک و سایر هزینه های اضافی مرتبط با عملکرد تولیدمثلی پایین نیز می شود.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads