• 2 سال پیش

  • 149

  • 07:11

پادکست شماره 142:قند در جیره گاوهای شیری

رادیو آگرین تک
4
4
4

پادکست شماره 142:قند در جیره گاوهای شیری

رادیو آگرین تک
  • 07:11

  • 149

  • 2 سال پیش

توضیحات
بخش های مختلف کربوهیدرات و متابولیسم آنها باید به دقت تنظیم و در جیره گاوهای شیرده کنترل شود. تغذیه قند اضافی، صرف نظر از منبع، بین 2 تا 5 درصد ماده خشک ممکن است منجر به بهبود کارایی خوراک و عملکرد دام شود. هزینه افزودن قند به جیره غذایی باید کنترل شود، با توجه به اینکه ممکن است هزینه انرژی حاصل از قند بیشتر از منابع نشاسته ای باشد، اما واکنش حیوانات ممکن است هزینه های اضافی را جبران کند. بنابراین، هنگام افزودن چنین موادی، درآمد بیشتر از هزینه خوراک را کنترل کنید تا هم درآمد و هم هزینه در نظر گرفته شود.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads