• 2 سال پیش

  • 156

  • 08:20

پادکست شماره 134: عوامل موثر بر تولید شیر تلیسه های هلشتاین

رادیو آگرین تک
6
6
6

پادکست شماره 134: عوامل موثر بر تولید شیر تلیسه های هلشتاین

رادیو آگرین تک
  • 08:20

  • 156

  • 2 سال پیش

توضیحات
اهمیت پرورش تلیسه ها و دام های شکم اول در گله های شیری هر روز بیشتر از روز قبل می شود. به همین دلیل تحقیقات زیادی در مورد عملکرد تلیسه ها در حال انجام است و اینکه چگونه می تواند تولید را در دامهای شکم اول به حداکثر رساند. یکی از موضوعات مورد علاقه بررسی عواملی است که احتمالا می تواند عملکرد تلیسه ها را تحت تاثیر قرار دهد عواملی مانند سن اولین زایش، فصل تولد و زایش، سن مادر و .... بررسی این عوامل و تاثیر انها بر عملکرد تلیسه ها می تواند در تصمیم گیری دامدارها برای فروش و نگهداری تلیسه ها موثر باشد. مثلا تلیسه هایی که از گاوهای شکم پایین تر متولد شده اند عملکرد بهتری دارند و یا تلیسه هایی که در فصل پاییز زایش می کنند تولید شیر بیشتری دارند. می توان به نحوی برنامه ریزی کرد که گوساله های ماده متولد شده از مادران جوانتر در گله نگهداری شوند و گوساله های گاوهای شکم بالاتر فروخته شوند.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads