• 2 سال پیش

  • 173

  • 08:03

پادکست شماره 126: تغذیه آغوز یا مخلوط آغوز و شیر در گوساله ها

رادیو آگرین تک
1
1
2

پادکست شماره 126: تغذیه آغوز یا مخلوط آغوز و شیر در گوساله ها

رادیو آگرین تک
  • 08:03

  • 173

  • 2 سال پیش

توضیحات
بطور کلی، سعی شود که از طبیعت در تغذیه گوساله ها تقلید شود، یعنی همانطور که غلظت شیر مادر به تدریج کاهش پیدا می کند غلظت شیر تغذیه شده به گوساله را نیز به تدریج کاهش دهیم. برای این کار سعی شود که در تغذیه گوساله ها از شیر دوره انتقال یا همان گاوهای تازه زا در روزهای اول استفاده شود تا گوساله ها ایمنوگلوبولین بیشتری دریافت کنند. گوساله های تازه متولد شده باید حداقل 62 گرم ایمونوگلوبولین در 12 ساعت بعد از تولد برای افزایش بیشتر غلظت ایمونوگلوبولین سرم تغذیه کنند. تغذیه طولانی مدت آغوز یا ترکیب شیر و آغوز در طول 24 ساعت ممکن است برای حفظ غلظت بالای IgG سرم در گوساله های نوزاد ضروری باشد.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads