• 2 سال پیش

  • 142

  • 08:07

پادکست شماره 118: آیا زمان خوابیدن گاوها با بیماری های رحمی ارتباط دارد؟

رادیو آگرین تک
10
10
11

پادکست شماره 118: آیا زمان خوابیدن گاوها با بیماری های رحمی ارتباط دارد؟

رادیو آگرین تک
  • 08:07

  • 142

  • 2 سال پیش

توضیحات
رفتار خوابیدن یکی از رفتارهای مهم دام است که ارزیابی ان می تواند به تشخیص بیماری زودتر از تشخیص فیزیولوژی کمک کند. گاوهایی که بعداً جفت مانده تشخیص داده شدند، در دوره قبل از زایش و در هفته اول پس از زایش وقت بیشتری را دراز کشیدند. استفاده از ابزارهایی که بتواند رفتار خوابیدن و خوردن و نشخوار گاوها را بطور همزمان بررسی کند می تواند دقت تشخیص بیماری ها را افزایش دهد. نکته قابل توجه در این است که حتما باید داده های رفتاری هر گله را بر اساس متوسط رفتار گاوهای ان گله بررسی کرد. این موضوع مهم است که نمی توان داده های رفتاری گله های مختلف را با هم مقایسه کرد چون مدیریت هر گله شامل تغذیه، سیستم خنک کننده و حتی سطح تولید و میزان مصرف خوراک حتما بر بودجه زمانی دامها تاثیر می گذارد.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads