• 2 سال پیش

  • 227

  • 07:18

پادکست شماره ۱۱۱: استفاده از سیستم ارزیابی نشخوار برای تشخیص تنش حرارتی در گاوهای شیری

رادیو آگرین تک
9
9
10

پادکست شماره ۱۱۱: استفاده از سیستم ارزیابی نشخوار برای تشخیص تنش حرارتی در گاوهای شیری

رادیو آگرین تک
  • 07:18

  • 227

  • 2 سال پیش

توضیحات
تنش حرارتی یکی از مهم ترین مشکلاتی است که صنعت گاو شیری در کل دنیا با ان مواجه است. تنش حرارتی در کل دنیا حدود 150 بیلیون دلار سالانه خسارت وارد می کند. در ایران نیز به علت شرایط اب و هوایی در اکثر مناطق کشور دچار تنش حرارتی شدید هستیم و چون نژاد غالب گاو در ایران هلشتاین است که به تنش حرارتی حساسیت زیادی دارد می توان بیان کرد که صنعت گاو شیری ایران نیز خسارت زیادی از تنش حرارتی می بیند. می توان از رفتار دام برای تشخیص تاثیر تنش حرارتی بر گاوهای شیری استفاده کرد. نشخوار یکی از شاخص های رفتاری است که تحت تاثیر تنش حرارتی کاهش می یابد. کاهش نشخوار در دامها همراه است با کاهش تولید شیر و بیانگر اهمیت تغییر رفتار دام است. نکته مهم این است که در بسیاری از موارد از جمله تنش حرارتی، رفتار دامها زودتر از سایر موارد تحت تاثیر قرار می گیرد و می توان از ان به عنوان یک نشانگر اولیه برای تشخیص شرایط حاد مانند تنش حرارتی استفاده کرد قبل از اینکه تغییرات فیزیولوژی در دام اتفاق بیافتد.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads