• 3 سال پیش

  • 208

  • 09:07

پادکست ۱۰۶: تاثیر تنش حرارتی در اواخر زایش بر عملکرد گوساله ها

رادیو آگرین تک
9
9
9

پادکست ۱۰۶: تاثیر تنش حرارتی در اواخر زایش بر عملکرد گوساله ها

رادیو آگرین تک
  • 09:07

  • 208

  • 3 سال پیش

توضیحات
بطور کلی تنش حرارتی مادر در اواخر دوره خشکی بقا و تولید شیر را برای حداقل سه دوره شیردهی کاهش می دهد. در نتیجه، متوسط گاوهای شیری امریکا 5 ماه طول عمر تولیدی کوتاه تر داشتند، و بطور متوسط 120 کیلوگرم شیر در سال از دست می دهند اگر با تنش حرارتی مواجه شوند زمانیکه در حال گسترش در رحم هستند. ضرر سالیانه برای صنعت گاو شیری در اثر تنش حرارتی در رحم، شامل کاهش تولید شیر در شیرواری های متعدد، کاهش طول عمر تولیدی، و هزینه بیشتر پرورش تلیسه، حدود 595 میلیون دلار است اگر گاوهای خشک خنک نشوند. علاوه بر این، تنش حرارتی دوره خشکی بر بقا و تولید فرزندان نسل دوم اثرات منتقل شونده دارد. خنک کردن گاوهای خشک نه تنها برای جلوگیری از کاهش تولید شیر مادر در شیردهی های بعدی، بلکه همچنین برای تضمین بقا و تولید بهینه دخترهای نسل اول و نسل دوم انها ضروری است. متاسفانه داده هایی از این نوع در ایران وجود ندارد ولی با توجه به تنش گرمایی زیاد در ایران می توان براورد که ضرر اقتصادی تنش حرارتی در دوره خشکی در ایران اگر از امریکا بیشتر نباشد کمتر نیست. پس حتما به خنک سازی گاوهای خشک اهمیت بدهید و از این گاوها در تابستان غافل نشوید.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads