• 3 سال پیش

  • 153

  • 06:37

پادکست شماره 107: استفاده از رفتار برای شناسایی خودکار گاوهای دچار لنگش

رادیو آگرین تک
12
12
12

پادکست شماره 107: استفاده از رفتار برای شناسایی خودکار گاوهای دچار لنگش

رادیو آگرین تک
  • 06:37

  • 153

  • 3 سال پیش

توضیحات
بطور کلی لنگش بیماری است که می تواند باعث کاهش تولید شیر و تولیدمثل، افزایش نرخ حذف و کاهش سود دامدار شود. تشخیص هرچه سریعتر گاوهای لنگ با نمره لنگش پایین می تواند به کاهش ضرر دامدار و حذف دامها کمک کند. تغییرات رفتاری گاوها شامل کاهش سرعت و زمان حرکت، کاهش زمان خوردن و نشخوار و افزایش زمان خوابیدن می تواند به عنوان ابزارهایی جهت تشخیص به موقع لنگش استفاده شود. سیستم های اتوماتیکی که امروزه در دسترس است می تواند با دقت بالا دامدار را در تشخیص گاوهای لنگ کمک کند.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads