• 3 سال پیش

  • 195

  • 06:58

پادکست شماره 109:اثر پروبیوتیک ها بر رشد گوساله های شیرخوار

رادیو آگرین تک
11
11
10

پادکست شماره 109:اثر پروبیوتیک ها بر رشد گوساله های شیرخوار

رادیو آگرین تک
  • 06:58

  • 195

  • 3 سال پیش

توضیحات
پروبیوتیک ها ممکن است افزایش وزن روزانه گوساله های شیرخوار را 47 گرم تحت شرایط پرورش ایران بهبود دهند. این تأثیر پروبیوتیک ها بر افزایش وزن روزانه مستقل از جنس گوساله، نوع پروبیوتیک، دوره آزمایش و روش توزیع پروبیوتیک است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تأثیر مثبت پروبیوتیک ها در مصرف ماده خشک پس از شیرگیری گوساله های شیری وجود دارد که احتمالا به دلیل بهبود رشد و توسعه دستگاه گوارش می باشد.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads