• 2 سال پیش

  • 196

  • 07:00

پادکست شماره 113: بهبود سلامت و عملکرد گاوها با کاهش التهاب پس از زایش

رادیو آگرین تک
8
8
10

پادکست شماره 113: بهبود سلامت و عملکرد گاوها با کاهش التهاب پس از زایش

رادیو آگرین تک
  • 07:00

  • 196

  • 2 سال پیش

توضیحات
اهمیت دوره انتقال بر هیچ کس پوشیده نیست. التهاب عمومی فرایندی است که به علت تنش های دوره انتقال در گاوهای شیری ایجاد می شود و باعث افزایش بیماری ها و کاهش عملکرد می شود. بطور کلی هنگام مدیریت گاوهای شیری در دوره انتقال، هدف اصلی باید ایجاد محیط راحت (امکانات، جیره غذایی ، جابجایی دام) برای کاهش تنش و التهاب پیرامون زایش باشد. اگرچه این امر در اکثر گاوداری های مدرن قابل دستیابی است، اما غالباً مدیریت ممکن است با شکست روبرو شود و یا به دلیل شرایط مالی، مدیریت در کوتاه مدت بهبود نیابد (مثلا ایجاد امکانات جدید). در این سناریوها، استراتژی های پیشگیرانه و قابل اجرا برای تعدیل التهاب می توانند به تولیدکنندگان کمک کنند تا سلامت و عملکرد گاو را بهبود بخشند، در حالی که مدیریت تنظیم شده است.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads