• 2 سال پیش

  • 211

  • 06:11

پادکست شماره 114: مدیریت گاوهای دوره انتقال، کلید شیردهی موفق است

رادیو آگرین تک
9
9
11

پادکست شماره 114: مدیریت گاوهای دوره انتقال، کلید شیردهی موفق است

رادیو آگرین تک
  • 06:11

  • 211

  • 2 سال پیش

توضیحات
مهمترین راه برای کاهش التهاب روش های مدیریتی مناسب در دوره انتقال است. مطالب این پادکست از وبینار دکتر "مارک ون در لیست" در مورد مدیریت گاوها در دوره انتقال اقتباس شده است. گاوهای انتظار زایش برای استراحت به فضای زیادی احتیاج دارند. نظارت بر تراکم جایگاه انتظار زایش ضروری است. تراکم بیش از حد باعث ایجاد فشار اضافی بر گاو می شود. روش های دیگر برای جلوگیری از تنش، به حداقل رساندن جابه جایی جایگاه و خنک نگه داشتن گاوها با هواکش و آبپاش در هوای گرم است. در صورت نیاز به مداخله در زمان زایش، محل زایش باید امکانات مناسب داشته یاشد و تمیز باشد. هدف داشتن زایش آرام و بدون آسیب است. مسئول زایشگاه باید به خوبی آموزش دیده باشد، توانایی تشخیص علائم زایش را داشته باشد و بداند چه زمانی باید مداخله کند. گاوهای تازه را در جایگاهی جداگانه قرار دهید. نرخ تراکم مهم است، زیرا نباید گاوها برای دسترسی به اخور رقابت کنند. ر بعضی از گله های کوچک جایگاه گاوهای تازه زا با گاوهای بیمار یکسان است. سیستم ایمنی گاو تازه زا از قبل ممکن است به خطر افتاده باشد، و آنها را نسبت به بیماری های موجود در بیمارستان حساس تر کند. یک جایگاه جداگانه امکان نظارت دقیق تر را فراهم می کند.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads