• 2 سال پیش

  • 154

  • 07:54

پادکست شماره 117: پیش بینی بیماری ها در گاوهای دوره انتقال

رادیو آگرین تک
9
9
10

پادکست شماره 117: پیش بینی بیماری ها در گاوهای دوره انتقال

رادیو آگرین تک
  • 07:54

  • 154

  • 2 سال پیش

توضیحات
رفتار قبل از زایش گاوها می تواند احتمال متریت، کتوز و ورم پستان بعد از زایش را پیش بینی کند. حتی بررسی رفتار گاوها در دوره بعد از زایش نیز می تواند به تشخیص سریعتر گاوهای مبتلا به کتوز کمک کند. نکته حائز اهمیت این نتایج در این است که با توجه به تغییر رفتار گاوها می توان بیماری ها را قبل از اینکه به مرحله حاد برسند و یا قبل از تاثیر بر تولید شیر گاوها تشخیص داد و از این طریق جلوی خسارت انها به تولید دام را گرفت. از سوی دیگر با استفاده از این سیستم ها می توان گاوهای حساس به بیماری را تشخیص داده و زودتر برای جلوگیری از بیماری و یا حتی درمان انها اقدام کرد. رفتارهایی مانند زمان خوردن، رفتارهای تهاجمی گاوها و همچنین فعالیت حرکتی دام می تواند به عنوان شاخص تشخیص بیماری استفاده شود.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads