• 2 سال پیش

  • 154

  • 08:32

پادکست شماره 120: چه تعداد تلیسه نیاز دارید؟

رادیو آگرین تک
13
13
10

پادکست شماره 120: چه تعداد تلیسه نیاز دارید؟

رادیو آگرین تک
  • 08:32

  • 154

  • 2 سال پیش

توضیحات
تعیین این که چه تعداد تلیسه نیاز دارید پاسخ اسانی ندارد. طبق نظر مایک اورتون (استاد دانشگاه پنسیلوانیا) بهترین پاسخ، و البته با عدم قطعیت زیاد این است: "بستگی دارد". این پادکست از سخنرانی اخیر ایشان در کنفرانس دانشگاه ویسکانسین تهیه شده است. بسیاری از گله های شیری امروزه تلیسه ها را با انتخاب خیلی دقیق تر از قبل تلقیح می کنند، با استفاده از اسپرم سکس شده برای تلیسه ها و بهترین گاوهای بالغ گله، و سپس یا از سایر اسپرم های رایج و یا اینکه اسپرم گاوهای گوشتی استفاده می کنند فقط برای ابستن کردن گاوهایی که نیاز است تا در گله باقی بمانند.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads