• 2 سال پیش

  • 159

  • 08:21

پادکست شماره 133: پیش بینی بیماری های دوره انتقال بر اساس رفتار قبل از زایش

رادیو آگرین تک
4
4
4

پادکست شماره 133: پیش بینی بیماری های دوره انتقال بر اساس رفتار قبل از زایش

رادیو آگرین تک
  • 08:21

  • 159

  • 2 سال پیش

توضیحات
تشخیص زودهنگام بیماری های دوره انتقال قبل از اینکه دام دچار کاهش تولید شود می تواند به افزایش عملکرد اقتصادی گله ها کمک شایانی بکند و همچنین با جلوگیری از حذف دامها به افزایش اندازه گله ها و فروش تلیسه بیشتر منجر شود. تشخیص بیماری ها از طریق اندازه گیری رفتار دام قبل از زایش یکی از راه های اثبات شده و قابل استفاده در مزارع است که در حال حاضر در بسیاری از کشورها در حال استفاده است. سیستم های اندازه گیری رفتار دام علاوه بر گاوهای شیری، در سیستم پرورش گوسفند و خوک نیز در حال استفاده است.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads