• 2 سال پیش

  • 141

  • 08:25

پادکست شماره 131: ارزیابی فعالیت دام برای بررسی سلامت گاوهای دوره انتقال

رادیو آگرین تک
1
1
1

پادکست شماره 131: ارزیابی فعالیت دام برای بررسی سلامت گاوهای دوره انتقال

رادیو آگرین تک
  • 08:25

  • 141

  • 2 سال پیش

توضیحات
دوره انتقال پرچالش ترین دوره گله است و گاوهای این دوره اهمیت زیادی دارند. برای گاوهای شیری، دوره انتقال عموما اخرین سه هفته ابستنی و اولین سه هفته شیردهی است که در ان گاوها دچار تغییرات متابولیکی و ایمنی خیلی زیادی می شوند که حساسیت انها را به بیماری های متابولیکی و عفونی افزایش می دهد. در این زمان، تقاضای متابولیکی (نیازهای غذایی) افزایش می یابد تا گاو بتواد از رشد جنین در اواخر ابستنی و شروع و حفظ شیردهی حمایت کند. ولیکن، گاوها اغلب قادر نیستند برای تامین نیازهای تغذیه ای خوراک کافی مصرف کنند، بنابراین وارد تعادل منفی انرژی می شوند. گاوهای دوره انتقال یک دوره تعادل منفی انرژی را تجربه می کنند که منجر به کاهش وزن بدن و نمره بدنی می شود.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads