• 2 سال پیش

  • 145

  • 07:37

پادکست شماره 127: اهمیت ارتفاع برداشت علوفه ذرت

رادیو آگرین تک
2
2
3

پادکست شماره 127: اهمیت ارتفاع برداشت علوفه ذرت

رادیو آگرین تک
  • 07:37

  • 145

  • 2 سال پیش

توضیحات
بطور کلی می توان بیان کرد که افزایش ارتفاع برداشت سیلوی ذرت در مرحله اول به توانایی دامدار در این کار بر می گردد. به این معنی که آیا دامدار خودش علوفه ذرت را کشت می کند یا آن را می خرد. در صورت توانایی، به نظر می رسد که برداشت سیلو در ارتفاع 10 تا 15 سانتیمتری می تواند گزینه مناسبی برای بهبود تخمیر، افزایش ماده خشک، و افزایش انرژی سیلوی ذرت باشد.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads