• 2 سال پیش

  • 138

  • 07:31

پادکست شماره 128: تاثیر جایگاه انفرادی در مقابل دوتایی بر گوساله های شیری

رادیو آگرین تک
4
4
5

پادکست شماره 128: تاثیر جایگاه انفرادی در مقابل دوتایی بر گوساله های شیری

رادیو آگرین تک
  • 07:31

  • 138

  • 2 سال پیش

توضیحات
بطور کلی روش زندگی گروهی گوساله ها تقلیدی از شرایط طبیعی زندگی دام است. عموما گاوها موجوداتی اجتماعی هستند که این موضوع در مورد گوساله ها نیز صدق می کند. در زندگی گروهی گوساله ها با شرایط اجتماعی اشنا می شوند و بعد از شیرگیری تنش کمتری را تحمل می کنند. این موضوع باعث می شود که رشد انها بعد از شیرگیری ادامه یابد و کمتر دچار کاهش رشد شوند.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads