• 2 سال پیش

  • 136

  • 07:18

پادکست شماره 129: سیستم های تشخیص خودکار لنگش در گله های شیری

رادیو آگرین تک
1
1
2

پادکست شماره 129: سیستم های تشخیص خودکار لنگش در گله های شیری

رادیو آگرین تک
  • 07:18

  • 136

  • 2 سال پیش

توضیحات
لنگش یکی از بیماری هایی است که تاثیر عمیقی بر رفاه حیوانات دارد و مشکلات تولیدی و اقتصادی زیادی برای گاودارها در کل دنیا ایجاد می کند. داده های اپیدمیولوژیکی نشان می دهد که لنگش بعد از ورم پستان شایع ترین و پرهزینه ترین مسئله اسایش حیوانات در صنعت تولید شیر است.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads