• 2 سال پیش

  • 158

  • 07:25

پادکست شماره 139: روش های مقابله با تنش سرمایی در گوساله ها- بخش اول

رادیو آگرین تک
5
5
6

پادکست شماره 139: روش های مقابله با تنش سرمایی در گوساله ها- بخش اول

رادیو آگرین تک
  • 07:25

  • 158

  • 2 سال پیش

توضیحات
وقتی سرما فرا می رسد حفظ سلامت و رشد گوساله ها به یک چالش تبدیل می شود. گوساله ها در شرایطی که برای حفظ دمای مرکز بدن نیاز به مصرف انرژی اضافی ندارند عملکرد خوبی دارند. این منطقه به عنوان منطقه خنثی دمایی شناخته می شود. منطقه خنثی دمایی برای گوساله تازه متولد بین 10 تا 25 درجه است، درحالیکه یک گوساله یک ماهه می تواند دمایی بین 0-40 درجه را تحمل کند. زمانیکه دما به پایین¬تر از این منطقه می رسد، و اگر گوساله ها انرژی کافی دریافت نکنند، انها چربی بدن خود را برای حفظ دمای بدن مصرف می کنند. توجه داشته باشید که گوساله ها فقط با 3 تا 4% چربی در بدن متولد می شوند و ذخیره زیادی ندارند.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads