• 2 سال پیش

  • 138

  • 07:04

پادکست شماره 137: اهمیت آسایش گاو

رادیو آگرین تک
5
5
6

پادکست شماره 137: اهمیت آسایش گاو

رادیو آگرین تک
  • 07:04

  • 138

  • 2 سال پیش

توضیحات
اسایش گاو چه معنی دارد؟ گاو راحت گاوی است که کیفیت زندگی خوبی را تحت نظر انسان داشته باشد. راحتی گاو به رفاه عمومی گاو از جمله نیازهای فیزیولوژیکی و احساسی او مربوط می شود. بسیاری از جنبه های محیطی و مدیریتی گاوها بر آسایش گاو تاثیر می گذارد. از جمله این موارد می توان به فضای استراحت با طراحی مناسب، نرم و تمیز؛ محافظت از سرما، باد و باران و افتاب؛ مقابله با تنش حرارتی و تهویه مناسب؛ نور مناسب و کافی؛ تراکم مناسب و دسترسی به اب و خوراک با کیفیت اشاره کرد.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads