• 2 سال پیش

  • 122

  • 07:28

پادکست شماره 140: روش های مقابله با تنش سرمایی در گوساله ها- بخش دوم

رادیو آگرین تک
3
3
4

پادکست شماره 140: روش های مقابله با تنش سرمایی در گوساله ها- بخش دوم

رادیو آگرین تک
  • 07:28

  • 122

  • 2 سال پیش

توضیحات
در پادکست قبلی در مورد روش های مدیریتی و مربوط به جایگاه در مبارزه با تنش سرمایی در گوساله های شیری به ذکر 5 نکته پرداختیم. در این پادکست در مورد عوامل تغذیه ای مبارزه با تنش سرمایی بحث می کنیم و 5 نکته دیگر را بیان می کنیم.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads