• 2 سال پیش

  • 111

  • 07:42

پادکست شماره ۱۵۴: تشخیص لنگش با بررسی کامپیوتری

رادیو آگرین تک
0
0
0

پادکست شماره ۱۵۴: تشخیص لنگش با بررسی کامپیوتری

رادیو آگرین تک
  • 07:42

  • 111

  • 2 سال پیش

توضیحات
لنگش نه تنها بر تولید شیر تاثیر می گذارد بلکه اسایش و توانایی تولیدمثلی دامها را نیز کاهش می دهد. بنابراین تشخیص زودهنگام لنگش و انجام درمان های موثر خیلی ضروری است. تشخیص لنگش در گاوهای شیری بطور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است که شامل کاهش سرعت حرکت، تغییرات در گام برداشتن، قوس پشت و حرکت سر است. این تغییرات رفتاری برای کاهش درد در گاوهای شیری دچار لنگش است و یکی از مهمترین روش های تشخیص لنگش است. برای کمی کردن تشخیص لنگش سیستم اسکور لنگش طراحی شده است که یک شاخص 5 نمره ای است که از نمره یک بدون لنگش تا نمره 5 لنگش شدید تعریف شده است.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads