• 2 سال پیش

  • 119

  • 08:34

پادکست شماره 148: استفاده از فن‌آوری‌های نظارت دقیق بر گاوهای شیری در تشخیص بیماری

رادیو آگرین تک
4
4
5

پادکست شماره 148: استفاده از فن‌آوری‌های نظارت دقیق بر گاوهای شیری در تشخیص بیماری

رادیو آگرین تک
  • 08:34

  • 119

  • 2 سال پیش

توضیحات
در حال حاضر با توجه به مشکلات زیادی که در صنعت دامپروری در کل جهان وجود دارد، به نظر می رسد که استفاده از سیستم های هوشمند از جمله مواردی است که می تواند به بهبود سود دامدار کمک کند. از سوی دیگر کمبود نیروی انسانی در صنعت دامپروری استفاده از این تکنولوژی های خودکار را الزامی می کند. سیستم های هوشند نظارت دقیق می تواند متغیرهای مختلفی مانند شاخص های رفتاری، تولیدی، وزن بدن و دمای شکمبه را بطور همزان اندازه گیری کند و تغییرات انها را از سطح نرمال به دامدار گزارش کند که باعث تشخیص سریع تر بیماری می گردد.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads