• 1 سال پیش

  • 116

  • 08:17

پادکست شماره ۱۵۸: هیپوکلسیمی- بخش دوم

رادیو آگرین تک
0
0
0

پادکست شماره ۱۵۸: هیپوکلسیمی- بخش دوم

رادیو آگرین تک
  • 08:17

  • 116

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این پادکست روش‌های پیشگیری از هیپوکلسیمی را بحث می‌کنیم. در طول دوره انتقال، گاوها از دوره قبل از زایش که نیاز انها به کلسیم پایین است، به سرعت، همانطور که زایمان می‌کنند و شیر تولید می¬کنند، به دوره ای منتقل می‌شوند که نیاز به کلسیم خیلی بالا است. گاوها مجهز شده اند تا این موضوع را از طریق بسیج کلسیم از استخوان برای دوره کوتاه مدیریت کنند تا زمانیکه مصرف جیره، کلسیم مورد نیاز دام برای تولید شیر را تامین کند. عوامل بیولوژیکی خاصی می‌توانند باعث شوند تا بسیج کافی کلسیم به تاخیر بیافتد، که باعث کمبود کلسیم می‌شود.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads