• 1 سال پیش

  • 126

  • 07:43

پادکست شماره 163: تشخیص لنگش با استفاده از سیستم های ارزیابی رفتار

رادیو آگرین تک
0
0
0

پادکست شماره 163: تشخیص لنگش با استفاده از سیستم های ارزیابی رفتار

رادیو آگرین تک
  • 07:43

  • 126

  • 1 سال پیش

توضیحات
حتی با اینکه مشخص شده است که لنگش درصد بالایی از گاوها را تحت تاثیر قرار می دهد، هنوز به این عارضه اهمیت زیادی داده نمی شود. لنگش با اختلالات سم ایجاد می شود که عموما دردناک است و با سایر بیماری ها مرتبط است. اما خیلی وقتها مشکلات سم به عنوان لنگش تشخیص داده نمی شود زیرا گاوها به صورت طبیعی حیوانات شکار محسوب می شوند و به همین دلیل درد را تا زمانیکه شدید شده باشد تحمل می کنند و ان را بروز نمی دهند. علاوه بر مسائل مربوط به رفاه دام، لنگش با کاهش سود اقتصادی، افزایش نرخ حذف، و کاهش تولید شیر و تولیدمثل همراه است.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads