• 1 سال پیش

  • 93

  • 09:19

پادکست شماره 160: اثرات بیماری بالینی پس از زایش

رادیو آگرین تک
0
0
0

پادکست شماره 160: اثرات بیماری بالینی پس از زایش

رادیو آگرین تک
  • 09:19

  • 93

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این پادکست به بررسی اثرات بیماری های بالینی پس از زایش بر تولید، تولیدمثل و حذف گاوهای شیری می پردازیم. تغییرات متابولیکی و هورمونی در دوره زایش گاوهای شیری هم عمیق و هم قابل توجه است. انتقال به حالت شیرده از حالت آبستنی و غیرشیرده منجر به توزیع مجدد گسترده بافت های بدن می شود که تمام سیستم های اصلی بدن را درگیر می کند. گزارش شده است که تا 60% گاوهای شیرده ممکن است در 60 روز اول شیردهی به بیماری های متابولیک یا عفونی مبتلا شوند.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads