• 1 سال پیش

  • 121

  • 09:14

پادکست شماره 161: نرخ حذف

رادیو آگرین تک
0
0
0

پادکست شماره 161: نرخ حذف

رادیو آگرین تک
  • 09:14

  • 121

  • 1 سال پیش

توضیحات
حذف غیر ارادی یا بیولوژیکی به دلیل ضعف در سلامت یا مدیریت حیوانات، به ویژه در دوره انتقال اتفاق می افتد. نرخ حذف یک عدد است که می تواند برای ارزیابی عملکرد گله استفاده شود. نرخ حذف، به عنوان یک عدد، می تواند در مورد اینکه عملکرد گله چقدر خوب است کمی گمراه کننده باشد زیرا این موضوع دلیل و یا زمان حذف گاوها را نشان نمی دهد. برای آگاهی از چگونگی عملکرد واقعی گله باید دلایل حذف گاوها و اینکه چه گاوهایی نیز حذف می شوند را ارزیابی و درک کنیم.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads