• 1 سال پیش

  • 101

  • 11:01

پادکست شماره 164: اسید اولئیک در تغذیه گاوهای شیری

رادیو آگرین تک
0
0
0

پادکست شماره 164: اسید اولئیک در تغذیه گاوهای شیری

رادیو آگرین تک
  • 11:01

  • 101

  • 1 سال پیش

توضیحات
مکمل های چربی برای افزایش دریافت انرژی به جیره گاوهای شیری افزوده می شدند. در ابتدا تنها دلیل مهم در استفاده از پودر چربی افزایش سطح انرژی جیره بود، اما امروزه علاوه بر دریافت انرژی نقش اسیدهای چرب در تنظیم متابولیسم و سلامت گاوهای شیری نیز اهمیت پیدا کرده است. به همین دلیل علاوه بر سطح انرژی مکمل چربی، پروفایل اسیدهای چرب آن نیز از اهمیت خاصی برخوردار گشته است.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads