• 1 سال پیش

  • 116

  • 06:54

پادکست شماره 165: نرخ آبستنی بالاتر سود بیشتر

رادیو آگرین تک
0
0
0

پادکست شماره 165: نرخ آبستنی بالاتر سود بیشتر

رادیو آگرین تک
  • 06:54

  • 116

  • 1 سال پیش

توضیحات
هر گاوداری برای رسیدن به حداکثر سود باید عملکرد تولیدمثلی مناسبی داشته باشد. گاوهایی که آبستن نشوند تولیدشیر مناسبی نداشته و از گله حذف می شوند. از سوی دیگر در بسیاری از موارد سود اصلی حاصل از دام تولید گوساله است و هر دامی که بتواند در طول زندگی خود، گوساله بیشتری تولید کند سود بیشتری را نصیب دامدار می کند. پس افزایش عملکرد تولیدمثلی گله یکی از مهمترین بخش ها در افزایش سود دامدار است.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads