• 2 سال پیش

  • 59

  • 54:50

بررسی مکتب فکری و فقهی حضرت امام (ره)

کانون اندیشه جوان
1
توضیحات
طرح امام خمینی(ره) از فقه و نقش ایشان در شکل گیری روحانیت جدید چه بود؟ آیا امام(ره) دارای مکتب فقهی می باشد؟ امروزه در ایران، چه موانعی در فهم و بسط مکتب حضرت امام(ره)، بر سر راه وجود دارد؟

با صدای
حمیدرضا میررکنی
محسن جوهری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads